home

werkwijze

training

coaching/reflectie

tarief

contact

links

Curriculum Vitae

Trainingsaanbod

Werkwijze

 

Visievorming staat in mijn werkwijze centraal. Op basis van een inspirerend en levendig beeld van de  toekomst, kunnen mensen zich werkelijk verbinden met de koers van organisatie/werkgemeenschap en kan hun individuele bijdrage een plek krijgen.

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich globaal door drie stappen. In het hele proces wordt u uitgedaagd om vanuit nieuwe invalshoeken naar uw huidige organisatie te kijken.

In de eerste stap creëert u de gemeenschappelijke organisatie-en/of HRM-visie. Dit gebeurt in één of meer workshops, waarbij de (meestal impliciet aanwezige) visie concreet wordt geformuleerd.

In de tweede stap bepaalt u wat de succesbepalende factoren zijn in de geformuleerde visie en waaraan het behalen hiervan kan worden afgeleid.

In de derde stap worden de visie en succesbepalende factoren vertaald naar concrete doelstellingen en actieplannen, waarmee uw toekomst visie kan worden gerealiseerd.