home

werkwijze

training

coaching/reflectie

tarief

contact

links

Curriculum Vitae

Trainingsaanbod

Trainingen/workshops

 

Om het gedeelde toekomstbeeld van de organisatie te realiseren, kan ik de organisatie ondersteunen met gerichte trainingen en workshops. Deze worden op maat ingericht aan de hand van in overleg met u geformuleerde trainingsdoelen.

 

Eveneens bied ik trainingen aan op het gebied van management- en HR-instrumenten, (waaronder beoordelingssystemen, verzuimreductie, werving en selectie, e.d.). Dit kunnen afzonderlijke trainingen zijn, maar ook zij kunnen ook gecombineerd en aangevuld worden tot een volledig management-development traject.